Cryptzone Group är teknikinnovatör av proaktiva verktyg för att kontrollera och minska IT-säkerhetsrisk. Våra lösningar möjliggör för företag att säkert ansluta till den digitala arbetsplatsen. Specialiserade på krypteringslösningar och säker access teknologi, designar Cryptzone lösningar som är knappt märkbara för användaren men som ger kraftfull säkerhet som skyddar företags känsliga information, applikationer och andra nätverksprogram.

Huvudkontoret ligger i Sverige med säljkontor i USA, Storbritannien, Belgien och Tyskland, samt ett omfattande partnernätverk av över 150 globala partners.

För mer information: Products & Solutions >>

Share Information

Cryptzone AB (publ) is noted and trading on First North, Stockholm in Sweden.

Läs mer om aktien

Copyright © 2014 Cryptzone Group AB (publ) | info@cryptzone.com