Styrelse

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att utöva aktieägarnas kontroll av ledningen och dess sätt att leda företaget. Styrelsens överväganden och beslut syftar ytterst till att främja aktieägarnas intresse av värdeutveckling och avkastning.

I Cryptzones styrelse ingår sex ledamöter valda av årsstämman därutöver har styrelsen en adjungerad ledamot. Arbetet styrs av den arbetsordning som styrelsen antar vid konstituerande styrelsemöte varje år. Arbetsordningen reglerar bl a hur ofta styrelsen skall sammanträda och vad som skall behandlas vid respektive tillfälle. Av arbetsordningen framgår även arbets- och ansvarsfördelning mellan styrelsen, dess ordförande och VD.

Styrelsen har till uppgift att fastställa strategier och budget samt delårsrapporter och bokslutskommuniké. Vidare har styrelsen att tillsätta och avsätta VD samt besluta om betydande förändringar i bolagets organisation och verksamhet.

Styrelsemedlemmar

Ilija Batljan

Styrelseordförande Född: 1967 Ilija Batljan Tidigare/Andra positioner:
 • Ordförande, Nynäshamn kommun
 • Deputy CEO, Rikshem
 • Styrelseordförande, Nymark AB
 • Styrelsemedlem, Teligent Telecom AB
 • Styrelseordförande, Nynäshamn Offshore AB

Kaj Alm

Styrelsemedlem Född: 1969 Kaj Alm Tidigare/Andra positioner:
 • Country Director Enterprise Services, HP
 • Naval Officer

Mats Dahlin

Styrelsemedlem Född: 1954 Mats Dahlin Tidigare/Andra positioner:
 • Private Investor, Board member & Business Coach to companies he invests in.
 • Executive Vice President Ericsson Group
 • Board member, Chairman of the Board and executive positions at many companies within Ericsson Group over 25 years
 • Board member Neonode Inc
 • Board member Neonode Technologies AB
 • Chairman of the Board MyWidz AB
 • Chairman of the Board VMS Holding Inc
 • Chairman of the Board Teligent Telecom AB
 • Chairman of the Board IronRoad AB
 • Board Member Mikro Mineral USA Inc
 • Chairman of the Board Apptoo AB
 • Chairman of the Board AppGate AB
 • Board member RomReal Ltd
 • Board member Transmode AB
 • Chairman of the Board PacketFront AB

Thomas Ivarson

Styrelsemedlem Född: 1954 Thomas Ivarson Tidigare/Andra positioner:
 • Board member MVI Equity/Scandcap ABs and ATC Industrial Group AB
 • Board member of Teligent Telecom AB and Intel Telecom Systems plc
 • Logica plc, Group Sales & Marketing Director, member of the Executive Committee
 • CEO, CMG Wireless Data Solutions BV
 • CEO, EHPT AB (joint venture between Ericsson and HP)
 • Various positions in Ericsson inc. Sector Head of AXE software features

Jorma Mobrin

Styrelsemedlem Född: 1946 Jorma Mobrin Tidigare/Andra positioner:
 • Mobrin IT AB, Owner and Chairman
 • Mobizoft AB, Main owner and CEO
 • Skygd AB, Chairman
 • Blue Consulting Group, Associate

Gunilla Savring

Styrelsemedlem Född: 1962 Gunilla Savring Tidigare/Andra positioner:
 • Co-founder, VP Operations & Strategic Marketing at TerraNet AB
 • Board Member TerraNet AB
 • Chairman of the Board Portendo AB
Copyright © 2014 Cryptzone Group AB (publ) | info@cryptzone.com